NHIỆM VỤ BỘ MÔN

Đăng lúc: 14:08:43 30/09/2019 (GMT+7)

ll c trị.jpg
1. Xây dựng kế hoạch giảng dạy theo kế hoạch chung của Nhà trường.
2. Giảng dạy các môn lý luận chính trị, pháp luật cho các chuyên ngành, các hệ đào tạo.
3. Giảng dạy lý thuyết và thực hành môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng cho các ngành đào tạo.
4. Tham gia xây dựng chương trình tổng thể, đề cương chi tiết học phần, biên soạn giáo trình giáo án, ngân hàng câu hỏi thi các môn học.
5. Tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, thao giảng và các đợt tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.
6. Quản lý sinh viên các hệ đào tạo trong nhà trường.
7. Quản lý cơ sở vật chất tại văn phòng Bộ môn, kho dụng cụ thực hành các môn giáo dục thể chất, quốc phòng.

Tin khác