Nhân sự

Đăng lúc: 14:09:35 30/09/2019 (GMT+7)

Bộ môn Lý luận chính trị, giáo dục thể chất, quốc phòng gồm có 11 giảng viên, có 7 giảng viên cơ hữu và 4 giảng viên kiêm nhiệm.
1. Trưởng Bộ môn: Ths.Mai Thị Hạnh Lê
Sinh năm 1982; Tel: 0982426700.
2. Giảng viên ( Giảng viên kiêm nhiệm): Ths. Lê Văn Thành,
Sinh năm 1985. Tel: 0985657336.
3. Giảng viên: Ths. Tống Thị Nhung
Sinh năm 1981. Tel: 0988857967.
4. Giảng viên: Ths. Đỗ Thị Hà
Sinh năm 1982. Tel: 0919089366.
5. Giảng viên: Ths.Vũ Thị Thơm
Sinh năm 1980, Tel: 0986149989.
6. Giảng viên (giảng viên kiêm nhiệm): Ths.Mai Thị Hương
Sinh năm 1980, Tel: 0912900811.
7. Giảng viên ( Giảng viên kiêm nhiệm): Ths. Lê Thị Lan Phương
Sinh năm 1978. Tel: 0944728969.
8. Giảng viên: Ths.Ngô Thị Yên - Giáo vụ bộ môn
Sinh năm 1979, Tel: 0961704128
9. Giảng viên: CN. Đỗ Văn Hòa,
Sinh năm 1985. Tel: 0976528028.
10. Giảng viên (giảng viên kiêm nhiệm): Ths. Nguyễn Tất Hải
Sinh năm 1990. Tel: 0985304118.
11. Giảng viên: Ths. Nguyễn Thị Hồng
Sinh năm 1984, Tel: 0977373138.
12. Giảng viên (giảng viên kiêm nhiệm): Ths.Nguyễn Trọng Giang
Sinh năm 1982. Tel: 0904736222.
13. Giảng viên (giảng viên kiêm nhiệm): Ths. Trịnh Minh Quyết
Sinh năm 1983. Tel: 093457866.
 

Tin khác