Nhiệm vụ của bộ môn

Đăng lúc: 07:02:37 20/09/2019 (GMT+7)

toan tin.jpg


1. Xây dựng kế hoạch giảng dạy hàng năm của bộ môn phù hợp với kế hoạch của nhà trường.
2. Giảng dạy lý thuyết, thực hành cho 8 ngành đào tạo: Cao đẳng Điều Dưỡng, Cao đẳng Xét Nghiệm, Cao đẳng Dược, Cao đẳng Hộ Sinh, Cao đẳng chẩn đoán hình ảnh, Cao đẳng phục hồi chức năng, Cao đẳng phục hình răng và Cao đẳng dinh dưỡng.
3. Tham gia nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng dạy học.
4. Tham gia xây dựng chương trình chi tiết các môn học: Xác suất và Thống kê Y học, Hóa Học, Sinh Học và Tin Học.
5. Biên soạn đầy đủ giáo trình, giáo án, câu hỏi tự luận, câu hỏi trắc nghiệm các môn học.
6. Quản lý học sinh – sinh viên trong giờ lý thuyết và giờ thực hành.
7. Quản lý tài sản, vật tư, hóa chất và trang thiết bị được nhà trường giao cho.
 

Tin khác