NHÂN SỰ

Đăng lúc: 07:07:34 20/09/2019 (GMT+7)

STT
Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
         1.          1
Lê Minh Quang
Trưởng bộ môn
0986.799.659
         2.          2
Nguyễn Thu Hương
Phó trưởng bộ môn
0982.585.348
         3.          3
Trịnh Thị Phượng
Giảng viên
0912.603.878
         4.          4
Lê Thị Dung
Giảng viên
0833.933.585
         5.          5
Nguyễn Thị Huế
Giảng viên
0977.595.968
         6.          6
Lê Thị Hiếu
Giảng viên
0975.153.533
         7.          7
Lê Thị Hạnh
Giảng viên
0915.681.028
         8.          8
Lê Thế Mạnh
 
Giảng viên
0889.717.588
         9.          9
Nguyễn Văn Liên
Giảng viên
0968.838.833
       10.        10
Lê Thị Lan Oanh
Giảng viên
0912.629.883
       11.        11
Lê Thị Thủy         
Giảng viên
0848.884.186
       12.        12
Ngô Thị Ngọc Lê
Giảng viên
0948.090.287
 

Tin khác