KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ IX - CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2018

Đăng lúc: 16:53:41 08/11/2018 (GMT+7)

Hội nghị Khoa học: - Tạo môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, gắn kết thắt chặt mối quan hệ Viện – Trường. - Đẩy mạnh các hoạt động khoa học trở thành phong trào tự giác trong cán bộ giảng viên của nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện trong việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học. - Tạo ra môi trường học thuật, ứng dụng khoa học phục vụ giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo. Công bố các thông tin khoa học mới trong và ngoài nước. - Chọn lựa được báo cáo viên với đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc của mỗi Hội trường để tôn vinh những đóng góp của chủ nhiệm đề tài và cộng sự cho công tác khoa học.

Từ khóa bài viết: