* THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA

Đăng lúc: 10:02:59 03/02/2020 (GMT+7)

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 


  Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị và toàn thể học sinh - sinh viên  trong toàn trường thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Giảng viên, viên chức và người lao động các đơn vị làm việc bình thường theo kế hoạch và có trách nhiệm tham gia tích cực với cán bộ ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch.

2. Đối với sinh viên toàn trường thường xuyên cập nhật các thông báo của nhà trường cũng như các thông tin về tình hình diễn biến dịch các biện pháp phòng chống dịch và sẵn sàng tham gia phòng chống dịch khi có lệnh điều động.

3. Các Bộ môn Y tế công cộng, Bộ môn Nội - Truyền nhiễm, Bộ môn Xét nghiệm Y học, Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên, Ban biên tập Webside nhà trường có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền sâu rộng thông tin và cập nhật kiến thức về tình hình dịch, nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona gây ra tới toàn thể cán bộ và sinh viên nhà trường.

 Đề nghị cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên trong toàn trường thực hiện nghiêm túc nội dung của thông báo này và có trách nhiệm tham gia tích cực vào các hoạt động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng virus Corona mới

Thong bao.png