NHÂN SỰ

Đăng lúc: 09:52:10 23/09/2019 (GMT+7)

THÀNH PHẦN BỘ MÔN
- TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ - chuyên môn Chức vụ Số điện thoại
1 Trần T. Thanh Huyền - 07/11/1973 -  Điều dưỡng CK1 - Trưởng bộ môn 0913895466
2 Chu Thị Hoàng Anh - 10/02/1987 - Phó trưởng Bm - Giáo viên 0914702479
3 Đỗ Thị Ánh Tuyết - 10/03/1989 - Cử nhân điều dưỡng - Giáo viên 0978358538
4 Nguyễn Thị Hà - 08/04/1992 - Cử nhân điều dưỡng - Giáo vụ BM 0973117190
5 Tào Văn Minh - 06/12/1987 - Cử nhân điều dưỡng - GV Thủ kho 0975070966
6 Lại Thị Tuyết - 02/05/1997 - Cử nhân điều dưỡng - Giáo viên 0339710795

CÁC PHÂN MÔN THAM GIA GIẢNG DẠY


Điều dưỡng cơ bản
1. Trần Thanh Huyền
2. Chu Thị Hoàng Anh
3. Nguyễn Thị Hà
4. Đỗ Thị Ánh Tuyết
5. Tào Văn Minh
6. Lại Thị Tuyết
Quản lý điều dưỡng
1. Trần Thanh Huyền
2. Chu Thị Hoàng Anh
Kiểm soát nhiễm khuẩn
1. Trần Thanh Huyền
2. Chu Thị Hoàng Anh
3. Nguyễn Thị Hà
4. Đỗ Thị Ánh Tuyết
5. Tào Văn Minh
 

Tin khác