ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Đăng lúc: 14:18:47 22/05/2017 (GMT+7)

Thực hiện Hướng dẫn số 03/HD-CĐYT ngày 17/3/2017 của BCH Công đoàn trường về “Hướng dẫn tổ chức ĐH công đoàn bộ phận và ĐH công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022”

Tiến tới đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2022. Từ ngày 12 đến ngày 15/5/2017 các Công đoàn bộ phận - Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là một sự kiện quan trọng của tập thể cán bộ viên chức của các công đoàn bộ phận thực thuộc Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.  
Với tinh thần đổi mới, các đại hội đã đánh giá đúng những kết quả mà tập thể, cá nhân của đơn vị đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm tồn tại, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, giải pháp cho hoạt động công đoàn đơn vị trong nhiệm kỳ mới. Với mục tiêu: “Đoàn kết, đổi mới, trí tuệ, dân chủ” các đại hội đã thông qua các nhiệm vụ cụ thể cho cả nhiệm kỳ 2017-2022 là:
+ Tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Công đoàn các cấp; Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến với toàn thể cán bộ viên chức và người lao động (CBVC-LĐ) trong đơn vị.
+ Tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong CBVC-LĐ, thiết thực góp phần hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đơn vị.
+ Phong trào CBVC-LĐ phải bám sát nhiệm vụ chính của Nhà trường, đơn vị để tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với triển khai các chương trình, đề án của ngành, đơn vị; Chương trình, kế hoạch của công đoàn các cấp, nhằm thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người CBVC-LĐ “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; Nâng cao hiệu quả phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ và bảo vệ môi trường”.
+ Vận động 100% CBVC-LĐ tích cực tham gia cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.
+ Động viên 100% CBVC-LĐ tích cực tham gia các phong trào quyên góp, ủng hộ các loại quỹ do nhà trường, công đoàn phát động;
+ Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm việc có năng suất, chất lượng, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBVC-LĐ; Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.
Các đại hội đã bầu ra BCH công đoàn mới đủ tiêu chuẩn và đảm bảo về số lượng quy định.
 
 
Một số hình ảnh Đại hội các công đoàn bộ phận Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

Nguồn tin: Nhật Lệ