Tin bài cuộc thi: " Tìm hiểu Hiến pháp Nước CHXHCNVN " năm 2015 của công đoàn trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

Đăng lúc: 07:53:18 23/07/2015 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch của Công đoàn Viên chức tỉnh Thanh Hóa, công đoàn trường phát động cuộc thi đến tất cả các công đoàn bộ phận, kết quả có 11 bài tham dự cuộc thi cấp trường và 04 bài dự thi công đoàn Viên chức tỉnh

Tin bài cuộc thi: "Tìm hiểu Hiến pháp Nước CHXHCNVN " năm 2015 của công đoàn trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa 
Thực hiện kế hoạch của Công đoàn Viên chức tỉnh Thanh Hóa, công đoàn trường phát động cuộc thi đến tất cả các công đoàn bộ phận, kết quả có 11 bài tham dự cuộc thi cấp trường và 04 bài dự thi công đoàn Viên chức tỉnh : 
 - Tập thể: Công đoàn trường đạt Giải Ba 
 - Cá nhân : Giải Ba  thuộc về bài dự thi của Đ/c Nguyễn Thị Vân - Công đoàn KT-KĐCL- QLKH
IMG_0217.jpg

IMG_0213.jpg

IMG_9115.jpg

IMG_9117.jpg