* Chuyên đề về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”

Đăng lúc: 14:53:42 20/02/2019 (GMT+7)

 Sáng ngày 19/2/2019, tại Hội trường Tỉnh ủy, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”

     Tại điểm cầu Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa có các đồng chí Mai Văn Bảy -UVBCH Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Lê Thị Hường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Trưởng, phó các phòng, ban, bộ môn, đoàn thể và 185 cán bộ viên chức, người lao động của Nhà trường trực tiếp để nhân dân trên địa bàn theo dõi.
      CYT_3938.JPG
     CYT_3944.JPG
Hình ảnh tại đầu cầu Trường cao đẳng y tế Thanh Hóa

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Phát - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết đây là những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân và chủ trương của Đảng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Sau hội nghị, các đơn vị nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt các nội dung chuyên đề tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, chú trọng tính hiệu quả trong học tập, nhất là phải thực hiện ngay Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu”. Từ đó, tu dưỡng, rèn luyện tư cách, tác phong, liên hệ thực tiến địa phương, đơn vị, xây dựng bản cam kết, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ năm 2019.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt chuyên đề về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện tốt chủ đề này năm 2019 và các năm tiếp theo là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”; Nghị quyết T.Ư 4 khóa 12 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 08 ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”./