* Hội nghị chuyên đề “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

Đăng lúc: 10:19:00 29/05/2024 (GMT+7)

Sáng ngày 27/05/2024, Chi bộ Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên đã phối kết hợp với chi bộ Khoa học cơ bản tổ chức Hội nghị chuyên đề quý II nhằm triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết“Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Hoàng Linh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, đồng chí Lê Thanh Tuấn đại diện  BCH Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên của hai Chi bộ.
 Tại Hội nghị, đồng chí Mai Thị Hạnh Lê – Bí thư chi bộ Khoa học cơ bản đã giới thiệu  một cách khái quát về  tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” với ba phần cơ bản:  Phần thứ nhất: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Phần thứ hai: Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh; tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; Phần thứ ba: Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.
Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự là là bài viết rất tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ với tầm nhìn chiến lược, khoa học, được toàn Đảng, toàn dân ủng hộ và được bạn bè quốc tế trân trọng, đánh giá cao. Tác phầm có giá trị như kim chỉ nam trong quá trình phát triển tư duy và hoạt động thực tiễn tiến tới Đại hội XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Tổng Bí thư đã khẳng định trong bài viết: “Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Thảo luận sôi nổi tại Hội nghị, các ý kiến đều thể hiện quan điểm sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu để thấm nhuần hơn nữa nội dung lý luận, tư tưởng của tác phẩm và vận dụng vào thực tiễn đơn vị như: tích cực truyên truyền trong học sinh, sinh viên về những ngày lễ lớn của dân tộc, của quê hương nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; Định hướng nhận thức, tư tưởng đúng đắn cho học sinh, sinh viên trước các luồng thông tin không chính thống của các thế lực thù địch và phản động nhằm bôi nhọ uy tín của Đảng trên các kênh mạng xã hội. …
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Linh – Phó Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh việc sinh hoạt chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ nói chung, các chi bộ nói riêng. Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên của các chi bộ cần nghiên cứu, vận dụng nội dung, tư tưởng tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Giáo sư, Tiến sỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn chuyên môn của từng cá nhân, đơn vị. Đặc biệt chú trọng công tác xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể, tham mưu triển khai các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Nhà trường như công tác Đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, công tác học sinh, sinh viên…
Hội nghị chuyên đề được hai chi bộ phối hợp tổ chức đã khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hung trong mỗi đảng viên; khích lệ, cổ vũ, đảng viên hai chi bộ tiếp tục quyết tâm cao, nỗ lực lớn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao nhằm xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu mạnh, văn minh.