HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2023

Đăng lúc: 16:05:11 23/03/2023 (GMT+7)


           HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2023 “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG TỈNH THANH HÓA GIÀU ĐẸP, VĂN MINH”
Sáng ngày 23/3/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội quán triệt chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp văn minh". Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy đến điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và điểm cầu các xã, phường, thị trấn.
Dự Hội nghị tại điểm cầu trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa có TS. BS Mai Văn Bảy – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, Th.S Phùng Phương Thảo-Chủ tịch Hội đồng trường, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Nhà trưởng cùng toàn thể đảng viên của 9 chi bộ trực thuộc.
Hội nghị đã được nghe PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên đề năm 2023. PGS đã nhấn mạnh vai trò, vị trí của văn hóa: văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Theo PGS.TS Bùi Đình Phong, hệ thống các quan điểm về văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là kết tinh những giá trị văn hóa đông, tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế; là nhân cách, bản lĩnh văn hóa của một nhà văn hóa kiệt xuất; là sự vận dụng sáng tạo những lý luận về văn hóa của chủ nghĩa Mác – Lênin, văn hoá, con người là điều kiện đầu tiên để xã hội tồn tại và phát triển, sức mạnh vô hạn để hoàn thành mọi nhiệm vụ, khắc phục mọi khó khăn, đánh thắng mọi kẻ thù. Văn hoá và con người vừa là mục tiêu, động lực quan trọng nhất trong sự nghiệp cách mạng.
Sau khi nhấn mạnh ý nghĩa chuyên đề năm 2023, Hội nghị đã được nghe PGS báo cáo các nội dung cơ bản: Quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và phát huy giá trị văn hóa, con người; Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, con người xứ Thanh và việc phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thanh Hóa; Nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa, con người xứ Thanh góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh.
Kết thúc Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023, Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã quán triệt các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chuyên môn, phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa góp phần xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường vụ Đảng ủy trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã chỉ đạo các chi bộ phải xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền sâu, rộng chuyên đề 2023 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các đơn vị. Mỗi chi bộ tùy theo chức năng, nhiệm vụ riêng cần tổ chức các hội nghị sinh hoạt chuyên đề gắn với việc học tập chuyên đề 2023, xây dựng và phát triển nhà trường trong giai đoạn mới, đảm bảo xây dựng văn hóa học đường văn minh, hiện đại, thầy cô mẫu mực, học trò thân thiện, hướng đến tạo dựng uy tín, niềm tin và khẳng định thương hiệu của Nhà trường.
z4205427152238_bdfd4ca0e46ffebff3e9e1256f9bb55e.jpgz4205427222711_c3d24ee38456ffc391217fd64857118b.jpgz4205427836521_2a0556f8ee29d6e53dd16bcebe96b51b.jpgz4205427846406_1d5815bfee3e506546553d71bda858a9.jpg