TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN HỌC LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG, KẾT NẠP ĐẢNG CHO HS - SV

Đăng lúc: 10:26:41 14/03/2023 (GMT+7)

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN HỌC LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA
TIÊU CHUẨN
-         - Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
-        -  Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế, quy định của Nhà trường;
-         - Có nguyện vọng, động cơ vào Đảng đúng đắn;
-         - Có đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh;
-         - Gương mẫu trong học tập, rèn luyện; tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường;
-         - Có tinh thần trách nhiệm cao trước tập thể và được quần chúng tín nhiệm;
ĐIỀU KIỆN
-         - Có quá trình học tập và rèn luyện ở trường từ 6 tháng trở lên;
-         - Xếp loại học tập và rèn luyện kỳ gần nhất đạt loại khá trở lên;
-         - Không vi phạm nội quy, quy định của nhà trường, điều lệ, quy chế của các tổ chức đoàn thể và pháp luật của nhà nước;
-         - Được các tổ chức đoàn thể giới thiệu và chi bộ xét đề nghị đảng ủy cơ sở cử tham gia lớp Bồi dưỡng nhận về Đảng.
TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN XÉT KẾT NẠP ĐẢNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐĂNG Y TẾ THANH HÓA
TIÊU CHUẨN
-         - Có đóng góp tích cực vào hoạt động phong trào của lớp, trường, Đoàn thanh niên
-        -  Được Ban Giám hiệu hoặc Đoàn thanh niên, hội sinh viên khen thưởng
-         - Có đầy đủ hồ sơ xin vào Đảng theo quy định
-         - Đủ 18 tuổi trở lên
-         - Có quá trình học tập trung tại trường từ 12 tháng trở lên
-         - Có xác nhận không vi phạm hình thức kỷ luật nào.
ĐIỀU KIỆN
-         - Có điểm học tập TBC đạt loại khá trở lên
-         - Kỳ liền kề xếp loại học tập loại khá trở lên
- Có điểm rèn luyện TBC loại tốt trở lên