* TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XIII

Đăng lúc: 14:12:08 05/12/2023 (GMT+7)

 
Thực hiện công văn số 1160-CV/ĐUK về việc mời dự hội nghịtoàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng ủy trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã tổ chức điểm cầu học tập trực tuyến cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị.
Tham dự hội nghị cóTS.BS Mai Văn Bảy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; Th.S.DSCKI. Hoàng Linh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy; các đồng chí là Bí thư các chi bộvà toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn trường.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ghi nhận và đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tham gia nghiên cứu, học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XIII với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nghị quyết của Đảng. Sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng cần rút kinh nghiệm việc tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát để việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng đạt hiệu quả cao, không để xảy ra tình trạng hình thức, đối phó; làm sao cho các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống một cách thực chất.