Đại hội các lớp - chi đoàn HSSV Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa năm học 2015 - 2016

Đăng lúc: 07:26:02 08/10/2015 (GMT+7)

Được sự nhất trí của Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 2015, Phòng công tác HSSV đã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức triển khai Đại hội các Lớp - Chi đoàn học sinh sinh viên cho 52 Lớp - Chi đoàn trong toàn trường

Đại hội các Lớp - Chi đoàn học sinh sinh viên năm học 2015 - 2016 là hoạt động thường niên được tổ chức theo nhiệm kỳ 1 năm (tính theo năm học). Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá hoạt động của Lớp - Chi đoàn trong năm học 2014 - 2015, xây dựng mục tiêu, phương hướng và đưa ra giải pháp thực hiện trong năm học 2015 - 2016, tiếp tục bầu ra Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành chi đoàn có đầy đủ điều kiện, phẩm chất, năng lực để lãnh đạo, điều hành hoạt động của đơn vị phát triển trong năm học mới.
Tại đại hội, đoàn viên
thanh niên, học sinh sinh viên đã tiến hành thảo luận sôi nổi về kết quả hoạt động của Lớp - Chi đoàn năm học vừa qua, đưa ra những giải pháp phù hợp để đạt được mục tiêu về học tập tốt và rèn luyện tốt của tập thể lớp trong năm học mới ;  Đặc biệt, trong đại hội các Lớp – Chi đoàn cũng đã nhận được những ý kiến chỉ đạo của các thầy cô giáo đại diện Phòng Công tác HSSV, Đoàn thanh niên Nhà trường. Đây là những định hướng quan trọng cho các Lớp - Chi đoàn trong công tác tổ chức triển khai các hoạt động học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của HSSV. Các đại hội đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và bổ sung vào Nghị quyết đại hội. Cũng trong đại hội các Lớp - Chi đoàn trên tinh thần dân chủ đã bầu ra được các Ban cán sự lớp và Ban chấp hành chi đoàn đủ đức, đủ tài để điều hành lớp và chi đoàn trong nhiệm kỳ 2015- 2016
DH1.PNG

DH2.PNG

DH3.PNG