* Đoàn thanh niên – Hội Sinh Viên kết hợp cùng Thư viện Nhà trường phát động tuần lễ “ Văn Hóa đọc “ chào mừng Đại Hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

Đăng lúc: 09:34:06 14/05/2020 (GMT+7)

 
Đoàn thanh niên – Hội Sinh Viên kết hợp cùng Thư viện Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa phát động tuần lễ “ Văn Hóa đọc “ trong đoàn viên thanh niên hướng tới chào mừng Đại Hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa và hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh ( 19/05/1890-19/05/2020)
       Đây là hoạt động giúp cho đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn các giá trị tốt đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên với những tiêu chí, giá trị, mục tiêu phấn đấu, trưởng thành để đoàn viên, thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại.
 
Trong Di chúc, ngay sau phần nói về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Người nhấn mạnh: Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Vì vậy, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, củng cố tình cảm, niềm tin, bản lĩnh chính trị, qua đó xây dựng thế hệ trẻ có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 Trước sự quan tâm, chăm lo và kỳ vọng lớn lao đó của Người, hơn bao giờ hết, mỗi thanh niên cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm để không ngừng học tập và tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa là xu thế tất yếu. Xu thế này sẽ tạo ra thị trường lao động toàn cầu, công dân toàn cầu và thanh niên toàn cầu.
f481b070ee9414ca4d85.jpgd27fe9d0bb34416a1825.jpgTTTT6746 (1).jpgTTTT6786.jpgTTTT6799.jpg