*Đoàn trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá với Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng Công sản Việt Nam.

Đăng lúc: 16:03:09 18/09/2019 (GMT+7)


 Video – Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá với Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng Công sản Việt Nam.
cuo thi.png

www.facebook.com/100009969559355/videos/957721824570127/