Xung kích, chủ động, tích cực là tinh thần xuyên suốt trong các hoạt động của Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa trong việc chung tay trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Đăng lúc: 11:04:55 10/05/2021 (GMT+7)

Bám sát Công Điện 570/CĐ-TTG ngày 02/05/2021của Thủ Tướng Chính Phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và văn bản số 251/CĐYT -TCHC ngày 05/5/2021 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid 19.
Theo đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đoàn viên thanh nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, địa phương và Nhà Trường. Đoàn viên thanh niên các đơn vị tăng cường phối hợp với các tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tham gia thực hiện tốt việc thực hiện 5K theo quy định Bộ Y tế.

183012363_2581426512160452_1321785163257926018_n.jpg
181979489_2581426605493776_756291056823086210_n.jpg
Đặc biệt, thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của công văn số 251/CĐYTBCĐ của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đoàn viên thanh niên trong toàn Trường đã trở thành lực lượng xung kích, tích cực trong việc tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động thường xuyên khai báo y tế điện tử qua ứng dụng NCOVI, cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng BLUEZONE, chủ động hợp tác trong khai báo y tế một cách trung thực, chính xác. Đây cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm giúp nhanh chóng khoanh vùng, xử lý triệt để và đẩy lùi dịch Covid-19.

635083536-500-0.jpg
183092675_2581426348827135_2623092242968357432_n.jpg
Bên cạnh đó  Đoàn đã có những hoạt động rất thiết thực, ý nghĩa góp phần phòng chống dịch Covid – 19 như tổng đội SVTN tích cực trong việc tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra đoàn viên thanh niên tuân thủ nguyên tắc 5K khi đến Trường, đã làm nhiều pano tuyên truyền, khẩu hiệu bằng hình ảnh trong khuôn viên Nhà trường.
Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 còn nhiều diễn biến phức tạp và nguy hiểm, Đoàn TN TKV sẽ tiếp tục là lực lượng xung kích cùng các tổ chức chính trị trong toàn Tập đoàn, tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, quyết tâm đẩy lùi, chiến thắng đại dịch Covid trong thời gian sớm nhất.