* CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUẨN Y DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC HƯỞNG CÁC CHÍNH SÁCH HỌC KÝ 2 NĂM HỌC 2022-2023

Đăng lúc: 15:12:14 26/05/2023 (GMT+7)

1. MIỄN HỌC PHÍ   
QĐ 362 ngày 23.5.2023_0001.pdf
2. GIẢM 70% HỌC PHÍ
QĐ 363 ngày 23.5.2023_0001.pdf

3. GIẢM 50% HỌC PHÍ
QĐ 364 ngày 23.5.2023_0001.pdf
4. HƯỞNG NỘI TRÚ 100%
QĐ 365 ngày 23.5.2023_0001.pdf
5. HƯỞNG NỘI TRÚ 80%
QĐ 366 ngày 23.5.2023_0001.pdf
6. HƯỞNG NỘI TRÚ 60%
QĐ 367 ngày 23.5.2023_0001.pdf
7. HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI
QĐ 369 ngyà23.5.2023_0001.pdf
8. HỖ TRỢ MUA ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN HỌC TẬP

QĐ 370 ngày 23.5.2023_0001.pdf