Văn bản đi

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
22/QĐ-CĐYT10/01/2017V/v Thành lập lớp CĐ ĐDK17H Khóa 2015-2018 gồm 23 sinh viên quốc tịch Lào ( Có danh sách kèm theo)
21/QĐ-CĐYT10/01/2017V/v Cho thôi học đối với HSSV HV :Lê Thị Nguyệt Lớp : CĐ ĐD LT K10
20/QĐ-CĐYT10/01/2017V/v Đồng ý cho tiếp tục học tập đối vớiHSSV HV: Nguyễn Thị Dung Lớp: CĐ ĐD LT – VHVL K10 Tiếp tục học tại lớp CĐ ĐD LT- VHVL K11
19/QĐ-CĐYT10/01/2017V/v Chi hỗ trợ phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa Số tiền: 7.000.000đ Từ nguồn chi thường xuyên của Nhà trường
18/QĐ-CĐYT09/01/2017V/v Phê duyệt dự toán: Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh Phòng Hội thảo tầng 3 Nhà C2 Giá trị: 88.120.000đ
17/QĐ-CĐYT05/01/2017V/v Buộc thôi học đối với HSSV SV: Trần Thị Oanh Lớp: CĐ ĐD K17D
16/QĐ-CĐYT05/01/2017V/v Buộc thôi học đối với HSSV SV: Trịnh Thị Hà Trang Lớp : CĐ ĐD K17D
15/QĐ-CĐYT05/01/2017V/v Cho thôi học đối với HSSV HV: Nguyễn Thị Hồng Vân Lớp : CĐ ĐD K16A
10/QĐ-CĐYT05/01/2017V/v Chi tiền tết Đinh Dậu 2017 cho CBCNVC từ nguồn dự toán chi thường xuyên Số tiền: 773.858.000đ
08/QĐ-CĐYT05/01/2017V/v Điều động học sinh lớp TC Dược VBII K5A,B Hệ chính quy đi thực tập tốt nghiệp Thời gian từ ngày 09/01/2017 đến 28/2/2017
14/QĐ-CĐYT05/01/2017V/v Cho nghỉ học tạm thời đối với HSSV SV: Lê Tuấn Anh Lớp: CĐ Dược K5B
13/QĐ-CĐYT05/01/2017V/v Cho tiếp tục học tập đối với HSSV SV: Lê Thị Thu Uyên Lớp: CĐ Dược K5B
12/QĐ-CĐYT05/01/2017V/v Nghỉ học tạm thời đối với HSSV HS: Hà Thị Tú Lớp: TCDược VB2K5
11/QĐ-CĐYT05/01/2017V/v Nghỉ học tạm thời đối với HSSV SV: Hà Thị Tú Lớp: CĐ ĐD LT K5
07/QĐ-CĐYT03/01/2017V/v Thành lập BQL dự án đầu tư: Xây dựng, sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình thuộc Trường CĐYTTH năm 2017 (Có danh sách kèm theo)
06/QĐ-CĐYT03/01/2017V/v Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu Hạng mục: San lấp tạo mặt bằng sân Phân hiệu ĐHYHN Giá trị: 73.790.930đ
05/QĐ-CĐYT03/01/2017V/v Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu Hạng mục: Cải tạo mái nhà C1 Giá trị: 30.465.903đ
04/QĐ-CĐYT03/01/2017V/v Phê duyệt dự toán: Vận chuyển học sinh sinh viên đi thi ĐHĐD tại Trường ĐH Y Dược Hải Phòng Giá trị: 33.000.000đ
03/QĐ-CĐYT03/01/2017V/v Thành lập BTC Hội nghị cán bộ viên chức năm 2016 (Có danh sách kèm theo)
02/QĐ-CĐYT03/01/2017V/v Thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp TCYS VBK4 (Có danh sách kèm theo)
01/QĐ-CĐYT03/01/2017V/v Thành lập BTC Hội nghị cán bộ viên chức năm 2016 (Có danh sách kèm theo)
234/QĐ-CĐYT11/05/2016V/v Quyết định thành lập tiểu ban Nghiệm thu bộ Test trắc nghiệm trên máy vi tính, bộ câu hỏi tự luận thi kết thúc môn/ học phần
218/QĐ-CĐYT09/05/2016Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tệ nạn ma tuý, các tệ nạn xã hội và Ban Chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học
214/QĐ-CĐYT05/05/2016Thành lập Hội đồng xét: Khen thưởng, Kỷ luật ; Đánh giá kết quả rèn luyện; Miễn, giảm học phí; Trợ cấp xã hội ; Học bổng khuyến khích học tập và học bổng chính sách đối với HSSV
29/BC-CĐYT26/01/2015V/v Báo cáo tình hình thực hiện các thoả thuận hợp tácgiữa Tỉnh Thanh Hoá với các Thành phố, Bộ, ngành TW, đơn vị trong và ngoài nước năm 2015 Kính gửi: Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Thanh hoá
24/BC-CĐYT19/01/2015V/v báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý (Có danh sách kèm theo) Kính gửi: Sở Nội vụ Tỉnh Thanh hoá
22/BC-CĐYT19/01/2015V/v Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 (Có biểu mẫu kèm theo) Kính gửi: Sở Nội vụ Tỉnh Thanh hoá
10/BC-CĐYT09/01/2015V/v Báo cáo công tác khuyến học khuyến tài năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm công tác hội Năm 2015
02/BC-CĐYT05/01/2015V/v Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Thi đua, khen thưởng năm 2014. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác thi đua khen thưởng Năm 2015
01/BC-CĐYT05/01/2015V/v Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ Chính trị Năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ Năm 2015 của Cụm thi đua số 12