Chức năng, nhiệm vụ:

Đăng lúc: 10:03:04 02/06/2020 (GMT+7)

 cd128f6c64f2a008fe51b1.jpg
 
 
1.    Chịu trách nhiệm đào tạo Cao đẳng chính quy chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh.Tham gia đào tạo các khóa đào tạo ngắn hạn Kỹ thuật viên X quang3 tháng, 6 tháng.
2.    Xây dựng chương trình chi tiết, kế hoạch giảng dạy, học tập phù hợp với chương trình, kế hoạchgiảng dạy chung của nhà trường.
3.    Tổ chức biên soạn giáo trình, giáo án, câu hỏi thi tự luận, trắc nghiệm môn học đánh giá kết quả học tập. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung thiết bị dạy học, thực hành, thực tập.
4.    Tham gia nghiên cứu khoa học, viết các chuyên đề khoa học, tham giacác hội thảo khoa học. Đề ra sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng giảng dạy.
5.    Tham gia công tác lâm sàng tại các khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa Tỉnh,Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, Phòng khám bệnh đa khoa của Nhà trường trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.
6.    Tham gia các phòng trào thi đua của Nhà trường, các tổ chức đoàn thể.
7.    Quản lý tài sản, trang thiết bị dạy học được nhà trường giao cho.
8.    Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám hiệu phân công.
Liên hệ:
- SĐT đơn vị: 0915243618 

Tin khác