Cơ cấu tổ chức:

Đăng lúc: 10:03:55 02/06/2020 (GMT+7)

STT
Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
1
ThS. BS. Lê Viết Dũng
 Trưởng bộ môn
0915243618
2
ThS.BS.Bùi Khắc Tuân
Giảng viên BM
0973446900
3
CN. Nguyễn Quốc Hải
Giáo vụ
0947843568
4
BS. CKII. Nguyễn Hoàng Sâm
Giảng viên KN
0912036052
5
ThS. BS Lê Hoàng Long
Giảng viên KN
0981829360
6
CN. Bùi Huy Thành
Giảng viên KN
0904090678
7
CN. Nguyễn Văn Trường
Giảng viên KN
0912582886
8
CN. Lê Văn Tưởng
Giảng viên KN
0904533128

Tin khác