CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Đăng lúc: 07:17:54 05/05/2020 (GMT+7)

 
nhi2.jpg
Chức năng, nhiệm vụ:
- Giảng dạy các học phần Điều dưỡng Nhi; Chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi; Bệnh học nhi cho các đối tượng CĐĐD, CĐHS, CĐHA-XN. 
- Tổ chức biên soạn chương trình, đề cương bài giảng, giáo trình các môn học. Tham gia các đề tài NCKH, các hội thảo khoa học.
- Quản lý trực tiếp giảng viên bộ môn, đánh giá chất lượng, xếp loại thi đua cán bộ giảng viên hàng năm.
- Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, xây dựng và triển khai kế hoạch của bộ môn trong từng học kỳ và từng năm học. Phân công nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, giảng viên trong đơn vị phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên ngành đào tạo của từng người, đảm bảo cân bằng định mức lao động.     
-Đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học. Quản lý toàn bộ tài sản được nhà trường giao.        
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho giảng viên trong bộ môn.       
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch công tác của trường như tham gia công tác khám chữa bệnh tại phòng khám bệnh của nhà trường. 

Tin khác