Nhân sự phòng nckh & qhqt

Đăng lúc: 17:03:29 07/05/2019 (GMT+7)

Cơ cấu tổ chức:
STT
Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
1
Nguyễn Thị Kim Liên
Trưởng phòng
0916025338
2
Nguyễn Đăng Tấn
Giảng viên - Chuyên viên
0947704788
3
Mai Thị Bích Hồng
Giảng viên - Chuyên viên
0988277886
4
Đỗ Thị Phương
Giảng viên - Chuyên viên
0912118626
5
Võ Quỳnh Như
Giảng viên - Chuyên viên
0949630284
6
Nguyễn Thị Oanh
Chuyên viên
0941131199