TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CAO ĐĂNG DƯỢC K10

Xem chi tiết

DỰ KIẾN DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN THUỘC DIỆN CẢNH BÁO HỌC TẬP. HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Xem chi tiết

CHÚC MỪNG NHÀ GIÁO TRẦN MAI HUYỀN ĐÃ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC BÀI GIẢNG THAM GIA HỘI GIẢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TOÀN QUỐC NĂM 2021

Xem chi tiết

BÀI PHÁT BIỂU CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG TẠI LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA HỌC 2018 - 2021

Xem chi tiết

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ, SỔ SÁCH TRONG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Xem chi tiết

* Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa trao bằng tốt nghiệp cho lưu sinh viên Lào

Xem chi tiết

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP KHÓA HỌC 2018-2021

Xem chi tiết

QĐ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH 2019

Xem chi tiết

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP CỦA CÁN BỘ GIẢNG VIÊN, HỌC SINH SINH VIÊN TRONG ĐIỀU KIỆN COVID-19 ĐANG DIỄN RA PHỨC TẠP

Xem chi tiết

* QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DỪNG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI TỪ Y SỸ SANG ĐIỀU DƯỠNG

Xem chi tiết

* QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐỐI VỚI 151 SINH VIÊN

Xem chi tiết

* QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DỪNG ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG

Xem chi tiết

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 -2021

Xem chi tiết

* QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÁC LỚP CĐ LIÊN THÔNG VLVH TẠI HUYỆN

Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LẠI CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM THỨ 3

Xem chi tiết

* THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LẠI CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM THỨ 3

Xem chi tiết

* KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KIẾN THỨC VỀ DỊCH BỆNH COVID-19 CHO SINH VIÊN NĂM CUỐI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA

Xem chi tiết

* QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ, SỔ SÁCH TRONG ĐÀO TẠO

Xem chi tiết

* QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÁCH QUY ĐỔI GIỜ CHUẨN TRONG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG VÀ TUYẾN HUYỆN

Xem chi tiết
12