CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Đăng lúc: 14:51:26 09/06/2015 (GMT+7)

Phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác chính trị tư tưởng và nắm vững tình hình tư tưởng trong cán bộ; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong cán bộ, giáo viên, tổ chức theo dõi việc học tập, bồi dưỡng tại chức về lý luận chính trị và đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, viên chức

 Sứ mạng của Nhà trường:

 Đào tạo cán bộ y tế có chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học - kỹ thuật đáp ứng nguồn nhân lực cho ngành y tế và cộng đồng về chăm sóc sức khoẻ nhân dân Thanh Hoá.

Phấn đấu trở thành trường Đại học Y trong hệ thống các trường Đại học Y-Dược ViệtNam phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Chức năng- nhiệm vụ:

             1. Phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác chính trị tư tưởng và nắm vững tình hình tư tưởng trong cán bộ; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong cán bộ, giáo viên, tổ chức theo dõi việc học tập, bồi dưỡng tại chức về lý luận chính trị và đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, viên chức;

             2. Sắp xếp tổ chức bộ máy; xác định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác; xây dựng lề lối làm việc cho mỗi tổ chức đơn vị và mỗi cán bộ, viên chức trong trường, đồng thời kiểm tra việc thực hiện; quản lý và điều phối lao động giữa các đơn vị theo chỉ tiêu của trường và cấp trên;

             3. Chủ trì về công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng cán bộ nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của trường và cấp trên;

             4. Phối hợp với các đơn vị liên quan để quản lý cán bộ, viên chức; thực hiện các chế độ chính sách, nhận xét định kỳ cán bộ, giáo viên  theo đúng chính sách cán bộ của Đảng và Nhà nước;

            5. Tiếp nhận, phân phối, quản lý và theo dõi thực hiện các công văn giấy tờ gửi đến, gửi đi các nơi trong và ngoài trường bảo đảm kịp thời nhanh chóng đúng thủ tục hành chính, lưu trữ các văn bản chung và bảo quản hồ sơ lưu trữ; tổ chức thực hiện thông tin liên lạc, giao dịch, tiếp khách; bảo đảm hiệu lệnh giờ giấc và theo dõi toàn trường thực hiện đúng thời gian lao động và học tập đã quy định;

6. Tổng hợp tình hình các mặt công tác, xây dựng chương trình kế hoạch công tác tuần, tháng, học kỳ, năm học đồng thời đôn đốc việc thực hiện;

7. Theo dõi, tổng hợp phong trào thi đua, tổ chức việc xét duyệt, tổng kết thi đua, làm nhiệm vụ thường trực và thư ký Hội đồng thi đua của Nhà trường;

8. Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm các vật tư thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập theo đúng định mức phân bổ kinh phí hàng năm của Nhà trường; lập các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và NCKH;

9. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng và tăng cường các biện pháp quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng các trang thiết bị vật tư thí nghiệm thực hành ở các đơn vị trong toàn trường; quản lý các trang thiết bị dùng chung và kho thiết bị của Nhà trường, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo định kỳ.

Tin khác