THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 3 NĂM 2022 (TỪ 15/9 ĐẾN 31/10) -TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA

Xem chi tiết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA TUYỂN SINH NGÀNH CAO ĐẲNG PHỤC HỒI CHỨ NĂNG NĂM 2022

Xem chi tiết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA TUYỂN SINH NGÀNH CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM NĂM 2022

Xem chi tiết

THỜI GIAN THỰC HÀNH BAO LÂU THÌ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG – TÀI TRỢ 100% HỌC PHÍ, CHUẨN ĐẦU RA LƯƠNG TRÊN 35 TRIỆU/THÁNG, THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA CÔNG TY HOÀNG LONG CMS ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Xem chi tiết

TUYỂN SINH NGÀNH CAO ĐẲNG DƯỢC NĂM 2022

Xem chi tiết

KHÍ THẾ NHỮNG NGÀY ĐẦU “RA QUÂN” TƯ VẤN TUYỂN SINH HƯỚNG NGHIỆP CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA

Xem chi tiết

*TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA TUYỂN SINH CAO ĐẴNG KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NĂM 2022

Xem chi tiết

*TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA TUYỂN SINH CAO ĐẴNG KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG NĂM 2022

Xem chi tiết

*TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐIỂU DƯỠNG NĂM 2022

Xem chi tiết

CÁC KÊNH TƯ VẤN TUYỂN SINH 2022 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA

Xem chi tiết

BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2022

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2022

Xem chi tiết

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Xem chi tiết

CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2021 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA

Xem chi tiết

*DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (ĐỢT 2 - LẦN 5) THÁNG 8 NĂM 2021

Xem chi tiết

*DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY (ĐỢT 2 - LẦN 1) THÁNG 8 NĂM 2021

Xem chi tiết

*DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (ĐỢT 2 - LẦN 3) THÁNG 8 NĂM 2021

Xem chi tiết

*DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (ĐỢT 2 - LẦN 2) THÁNG 8 NĂM 2021

Xem chi tiết

* DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (ĐỢT 2 - LẦN 1) THÁNG 8 NĂM 2021

Xem chi tiết