CÓ MỘT THỜI THANH XUÂN MANG TÊN – CYT

Xem chi tiết

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TẠO LẬP MỐI QUAN HỆ ĐỐI VỚI SINH VIÊN Y DƯỢC

Xem chi tiết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC VLVH, TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG VB2.

Xem chi tiết

TRIỂN VỌNG VÀ TIỀM NĂNG CỦA NGÀNH HỌC DINH DƯỠNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Xem chi tiết

TUYỂN SINH NGÀNH TRUNG CẤP Y SỸ NĂM 2021

Xem chi tiết

TUYỂN SINH NGÀNH Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2021

Xem chi tiết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA TUYỂN SINH NGÀNH CAO ĐẲNG HỘ SINH NĂM 2021

Xem chi tiết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA TUYẾN SINH NGÀNH DƯỢC NĂM 2021

Xem chi tiết

TUYỂN SINH NGÀNH KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG NĂM 2021

Xem chi tiết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA TUYỂN SINH NGÀNH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC NĂM 2021

Xem chi tiết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA TUYỂN SINH NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM NĂM 2021.

Xem chi tiết

CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Xem chi tiết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA TUYỂN SINH NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2021

Xem chi tiết

TUYỂN SINH NGÀNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NĂM 2021

Xem chi tiết

TUYỂN SINH NGÀNH DINH DƯỠNG NĂM 2021

Xem chi tiết

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH, VĂN BẰNG 2, LIÊN THÔNG CHÍNH QUY VÀ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

Xem chi tiết

* THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2020

Xem chi tiết

* QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TƯ VẤN TUYỂN SINH 2020

Xem chi tiết