* DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (ĐỢT 2 - LẦN 1) THÁNG 8 NĂM 2021

Đăng lúc: 07:42:55 08/08/2021 (GMT+7)

mau-thong-bao-chung-moi-va-chuan-nhat(3).jpg

 
XEM DANH SÁCH TRUNG TUYỂN CÁC NGÀNH THEO FILE ĐÍNH KÈM SAU:
1. ĐIỀU DƯỠNG:  ĐIỀU DƯỠNG ĐỢT 2 LẦN 1.pdf
2
. DƯỢC : DƯỢC (DOT 2 LẦN 1) .pdf
3
. HỘ SINH: HO SINH ( DOT 2 LẦN 1).pdf
4
. PHỤC HÌNH RĂNG PHR.pdf
5. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG: PHCN ( DOT 2 - LẦN 1).pdf
6
. HÌNH ẢNH: HÌNH ẢNH ( ĐỢT 1 LẦN 1).pdf
7
. XÉT NGHIỆM: XET NGHIỆM ( DOT 1 LẦN 1 ).pdf