Thứ/NgàyThời gianNội dungĐịa điểmChủ trìThành phầnChuẩn bịGhi chú
Thứ hai
2/10/2023
14h00Họp Hội đồng triển khai thực hiện Dự án.Phòng họp tầng 3.Chủ tịch Hội đồng.Theo Quyết định.Thư ký Hội đồng,Phòng TCHC
15h15Họp triển khai công tác chuẩn bị đào tạo ngành CĐ Y sỹ đa khoa.Phòng họp tầng 3.Phó HT Hoàng Linh.Trưởng các Phòng: QLĐT, TCHC, TS và ĐTTNCXH, QLKH, TCKT, KTKĐCL, Trưởng các BM: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Điều dưỡng, YCS, XN, Dược.Phòng Đào tạo, TCHC
Thứ ba
3/10/2023
7h30Nghiệm thu danh mục minh chứng đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục nghề thuộc Phòng Quản lý Đào tạo và Phòng tuyển sinh.Phòng họp tầng 3.Phó HT Hoàng Linh.BGH, các Phòng KT - KĐCL, QLĐT, TS và ĐTTNCXH.Các Phòng KT-KĐCL, QLĐT, TS và ĐTTNCXH.
14h00Ban Giám hiệu họp với Bộ môn về đào tạo Cao đẳng Phục hình răng văn bằng 2.Phòng họp tầng 3.Phó HT Hoàng Linh.Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Bộ môn Chuyên khoa và Giảng viên thỉnh giảng.Phòng Đào tạo, BM Chuyên khoa, Phòng TCHC.
15h00Họp Ban Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024.Phòng họp tầng 3.Trưởng Ban Tổ chức.Theo quyết định.Phòng TCHC.
Thứ tư
4/10/2023
14h00Nghiệm thu danh mục minh chứng đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục nghề thuộc Phòng CTHSSV.Phòng họp tầng 3.Phó HT Hoàng Linh.BGH, các Phòng KT- KĐCL, CTHSSV.Các Phòng KT KĐCL, CTHSSV.
Thứ năm
5/10/2023
14h00Tổng kết năm học 2022 - 2023.Phòng họp tầng 3.Hiệu trưởng.Trưởng, phó các đơn vị, Đoàn thể, Giáo vụ Bộ môn.Phòng TCHC.
Thứ sáu
6/10/2023
14h00Họp Hội đồng xét điểm rèn luyện, Học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 - 2023, Khối CĐ K11, K23, K12, K24...Phòng họp tầng 3.Chủ tịch Hội đồng.Thành viên Hội đồng.Phòng CTHSSV.
Thứ bảy
7/10/2023
Chủ nhật
8/10/2023
Ghi chú: