Thứ/NgàyThời gianNội dungĐịa điểmChủ trìThành phầnChuẩn bịGhi chú
Thứ hai
17/6/2024
9h00Họp Hội đồng triển khai Dự án.Phòng họp tầng 3.Chủ tịch Hội đồng.Theo Quyết địnhThư ký Hội đồng.
Thứ ba
18/6/2024
8h00Đào tạo lớp cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược.Phòng Đa phương tiện.Ban Giám hiệu.Phòng TS ĐTTNCXH, GV BM Dược.Các Phòng TSĐTTNCXH, TCHC
14h00Đào tạo lớp cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược.Phòng Đa phương tiện.Ban Giám hiệu.Phòng TS ĐTTNCXH, GV BM Dược.Các Phòng TSĐTTNCXH, TCHC.
14h00Họp Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài NCKH của BS. Đinh Thị Thu Hằng- Bộ môn Sản.Phòng Hội thảo tầng 3.Chủ tịch Hội đồng - Hiệu trưởng.Theo Quyết định, GV Bộ môn không có giờ.Phòng QLKH-QHQT, TCHC, BS. Đinh T Thu Hằng.
15h30Họp Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài NCKH của ThS. Đỗ Thị Ánh Tuyết- Bộ môn Điều dưỡng.Phòng Hội thảo tầng 3.Chủ tịch Hội đồng - Hiệu trưởng.Theo Quyết định, GV Bộ môn không có giờ.Phòng QLKH-QHQT, TCHC, Th.S Đỗ T Ánh Tuyết.
Thứ tư
19/6/2024
14h00Họp Hội đồng khoa học nghiệm thu Sáng kiến kinh nghiệm của CN. Nguyễn Thị Hằng - Bộ môn Y cơ sở.Phòng Hội thảo tầng 3.Chủ tịch Hội đồng - Hiệu trưởng. Theo Quyết định, GV Bộ môn không có giờ.Phòng QLKH-QHQT, TCHC, CN. Nguyễn Thị Hằng.
Thứ năm
20/6/2024
9h00Họp Thường vụ Đảng ủy -Ban Giám hiệu.Phòng họp Thường vụ.Bí thư Đảng ủy.TV Đảng ủy - BGH, TP TCHC.VP Đảng ủy.
14h00Họp Ban Chấp hành Đảng ủy mở rộngPhòng họp tầng 3.Bí thư Đảng ủy.BCH Đảng ủy, BT các Chi bộ, BT Đoàn TN.VP Đảng ủy.
Thứ sáu
21/6/2024
Thứ bảy
22/6/2024
7h00-17h30Trực Lãnh đạo.Trường Cao đẳng Y tế.HT Mai Văn Bảy.HT Mai Văn Bảy, Phòng TCHC.Phòng TCHC.
Chủ nhật
23/6/2024
7h00 -17h30 Trực Lãnh đạo.Trường Cao đẳng Y tế.HT Mai Văn BảyHT Mai Văn Bảy, Phòng TCHC.Phòng TCHC.
Ghi chú: