Thứ/NgàyThời gianNội dungĐịa điểmChủ trìThành phầnChuẩn bịGhi chú
Thứ hai
4/3/2024
Thứ ba
5/3/2024
7h30Hiến máu nhân đạo lần 1/2024.Hội trường Lớn.BGH, Đoàn TN, Hội SV, TT huyết học truyền máu BV ĐK tỉnh.Ban Giám hiệu, Đoàn TN, Hội SV, TT huyết học truyền máu BVĐK tỉnh, Đoàn viên TN.Đoàn TN, Hội SV.
14h00Kiểm tra hồ sơ giảng dạy Bộ môn Chuyên khoa.Văn phòng BM Chuyên khoa.Phó HT Hoàng Linh.Ban kiểm tra Đào tạo.Bộ môn Chuyên Khoa.
Thứ tư
6/3/2024
Thứ năm
7/3/2024
8h00Kiểm tra hồ sơ giảng dạy Bộ môn Dược.Văn phòng BM Dược.Phó HT Hoàng LinhBan kiểm tra Đào tạoBộ môn Dược
14h00Họp Hội đồng Khoa học nghiệm thu đề cương của nhóm SV do Th.S Chu Hoàng Anh, Bí thư Đoàn trường hướng dẫn.Phòng hội thảo tầng 3.Chủ tịch Hội đồng.Theo QĐ, GV hướng dẫn, nhóm SV.Phòng QLKH - QHQT, TCHC, ThS Chu Thị Hoàng Anh, nhóm SV.
15h30Họp Hội đồng Khoa học nghiệm thu đề cương của nhóm SV do Th.S Lường Tú Huy BM XNYH hướng dẫn.Phòng hội thảo tầng 3.Chủ tịch Hội đồng.Theo QĐ, GV hướng dẫn, nhóm SV.Phòng QLKH - QHQT, TCHC, ThS Lường Tú Huy nhóm SV.
Thứ sáu
8/3/2024
Thứ bảy
9/3/2024
Chủ nhật
10/3/2024
Ghi chú: