NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Đăng lúc: 09:47:26 23/09/2019 (GMT+7)

tls.jpg

1. Xây dựng kế hoạch giảng dạy hàng năm của bộ môn phù hợp với kế hoạch của nhà trường.
2. Giảng dạy lý thuyết, thực hành cho 6 chuyên ngành đào tạo:
- Cao đẳng – Trung cấp điều dưỡng
- Cao đẳng – Trung cấp hộ sinh
- Cao đẳng chẩn đoán hình ảnh
- Cao đẳng xét nghiệm
- Cao đẳng phục hình răng
- Cao đẳng phục hồi chức năng
3. Tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng giảng dạy.
4. Tham gia xây dựng chương trình tổng thể, chương trình chi tiết các môn học thuộc bộ môn đảm nhận: Điều dưỡng cơ bản, Quản lý điều dưỡng, Kiểm soát nhiễm khuẩn.
5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình môn học của bộ môn giảng dạy.
6. Biên soạn đầy đủ giáo trình, giáo án, câu hỏi mở, câu hỏi tự luận, trắc nghiệm các môn học.
7. Quản lý học sinh sinh viên trong giờ lý thuyết và thực hành.
8. Quản lý tài sản, vật tư, hóa chất, trang thiết bị dạy học được nhà trường giao cho.
 

Tin khác