* Hội nghị chuyên đề “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

Xem chi tiết

*CHI BỘ SINH VIÊN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CHO SINH VIÊN

Xem chi tiết

* CHI BỘ SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA TỔ CHỨC SINH HOẠT THÁNG 5

Xem chi tiết

*CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2024) VÀ 138 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886-01/5/2024)

Xem chi tiết

*HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN, CHỈ THỊ, QUY ĐỊNH CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VÀ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Xem chi tiết

* SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ - QUÝ IV NĂM 2023 CHI BỘ ĐÀO TẠO - CÔNG TÁC SINH VIÊN "THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA"

Xem chi tiết

* TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XIII

Xem chi tiết

* CHI BỘ ĐÀO TẠO – CÔNG TÁC SINH VIÊN TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHO 9 QUẦN CHÚNG ƯU TÚ VÀ TIẾN HÀNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CHÍNH THỨC CHO 7 ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ.

Xem chi tiết

CHI BỘ KHOA HỌC CƠ BẢN TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Xem chi tiết

* CHI BỘ ĐÀO TẠO – CÔNG TÁC SINH VIÊN TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHO 10 QUẦN CHÚNG ƯU TÚ

Xem chi tiết

HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2023

Xem chi tiết

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN HỌC LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG, KẾT NẠP ĐẢNG CHO HS - SV

Xem chi tiết

CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)

Xem chi tiết

* Chiều ngày 15 và 16/12/2022 Chi bộ Hệ Nội, Chi bộ Tổ chức – Tài chính và Chi bộ Đào tạo – Công tác Sinh viên đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 07 quần chúng

Xem chi tiết

* HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA NĂM 2022

Xem chi tiết

* HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN NĂM 2022

Xem chi tiết

* HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA

Xem chi tiết

CHI BỘ ĐÀO TẠO – CÔNG TÁC SINH VIÊN TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHO 06 QUẦN CHÚNG ƯU TÚ

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ ĐÀO TẠO – CÔNG TÁC SINH VIÊN, ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA, NHIỆM KỲ 2022-2025

Xem chi tiết