TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN HỌC LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG, KẾT NẠP ĐẢNG CHO HS - SV

Xem chi tiết

CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)

Xem chi tiết

* Chiều ngày 15 và 16/12/2022 Chi bộ Hệ Nội, Chi bộ Tổ chức – Tài chính và Chi bộ Đào tạo – Công tác Sinh viên đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 07 quần chúng

Xem chi tiết

* HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA NĂM 2022

Xem chi tiết

* HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN NĂM 2022

Xem chi tiết

* HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA

Xem chi tiết

CHI BỘ ĐÀO TẠO – CÔNG TÁC SINH VIÊN TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHO 06 QUẦN CHÚNG ƯU TÚ

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ ĐÀO TẠO – CÔNG TÁC SINH VIÊN, ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA, NHIỆM KỲ 2022-2025

Xem chi tiết

CHI BỘ ĐÀO TẠO – CÔNG TÁC SINH VIÊN TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHO 10 QUẦN CHÚNG ƯU TÚ

Xem chi tiết

CHI BỘ ĐÀO TẠO – CÔNG TÁC SINH VIÊN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN THÁNG 5 NĂM 2022

Xem chi tiết

TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI THUỘC CÁC CHI BỘ Y CƠ SỞ, CHI BỘ KHOA HỌC CƠ BẢN

Xem chi tiết

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG KHÓA IX NĂM 2021

Xem chi tiết

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG CÁC CHI BỘ NĂM 2021

Xem chi tiết

CHI BỘ ĐÀO TẠO – CÔNG TÁC SINH VIÊN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Xem chi tiết

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA THAM GIA HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI

Xem chi tiết

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CHI BỘ KHOA HỌC CƠ BẢN

Xem chi tiết

CHI BỘ ĐÀO TẠO – CÔNG TÁC SINH VIÊN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Xem chi tiết

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Xem chi tiết

NGUỒN GỐC LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 -19/5/2021)

Xem chi tiết
12