* HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA NĂM 2022

Đăng lúc: 07:33:23 15/12/2022 (GMT+7)

Chiều ngày 13/12/2022, Đảng ủy trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Hồng Quang – Ùy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo các Ban chuyên môn của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ chủ chốt trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.
 Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm của tập thể BCH Đảng bộ nhà trường. Năm 2022, vượt qua khó khăn, thử thách của tình hình dịch bệnh kéo dài, các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022 cơ bản được triển khai hiệu quả. Ban chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Kết luận của cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên; Tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết; Quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ chính trị các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm, thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII và các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc việc Sơ kết, Tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết cũng như Kết luận của Đảng và cấp ủy cấp trên; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và đúng quy chế làm việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong sinh hoạt, hội họp. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy đều có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, trung thành tuyệt đối Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động; phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm như: Công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 thực hiện kịp thời, hiệu quả; công tác đào tạo được duy trì ổn định, công tác tuyển sinh đạt được kết quả cao; công tác kết hợp Viện - Trường ngày càng chặt chẽ; chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng nâng cao; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhà trường có nhiều đổi mới.
   Bên cạnh những kết quả đạt được việc lãnh, chỉ đạo của BCH Đảng bộ còn một số hạn chế, khuyết điểm như: công tác tuyển sinh chỉ đạt 93,2% chỉ tiêu đề ra; Công tác nghiên cứu khoa học chưa phát huy hết tiềm năng sẵn có. Trường có nhiều cán bộ có trình độ chuyên môn là thạc sĩ, tiến sĩ nhưng số lượng các bài báo, đề tài, công trình khoa học được đăng tải trên các tạp chí khoa học, báo cáo tại các hội nghị khoa học trong & ngoài nước chưa chưa nhiều; Công tác số hóa trong quản lý đào tạo chưa được triển khai một cách đồng bộ; 01 đồng chí UVBCH Đảng bộ vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình
Tại Hội nghị, BCH Đảng bộ trường đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá cá nhân các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ năm 2022 một cách nghiêm túc. Các cá nhân kiểm điểm rõ hạn chế, thiếu sót và các biện pháp khắc phục. Các ý kiến đóng góp trên tinh thần tự phê bình và phê bình, phân tích khách quan, thực chất, làm rõ những ưu điểm, hạn chế khuyết điểm từng đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng Đỗ Hồng Quang – Ùy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của BCH Đảng bộ Nhà trường trong năm 2022. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy cần tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên cơ sở nguyên tắc, chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, phân công công việc khoa học, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với đề cao trách nhiệm từng cá nhân các đồng chí trong Ban Chấp hành.
  Hội nghị là dịp Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường đã tự kiểm điểm lại sau một năm thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ trong năm mới.