* HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN NĂM 2022

Đăng lúc: 08:33:24 14/12/2022 (GMT+7)

Thực hiện Công văn số 787 CV/ĐUK ngày 7/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và khen thưởng công tác xây dựng Đảngnăm 2022; Ban Thường vụ đảng ủy trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 22/11/2022 về hướng dẫn tổ chức Hội nghịđánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; công tác thi đua, khen thưởng và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022. Ban Thưởng vụ Đảng ủy đã dự và chỉ đạo kiểm điểm tại 9/9 chi bộ trực thuộc, hoàn thành kiểm điểm, đánh giá năm 2022.
Đánh giá một cách khách quan, công tác kiểm điểm tại các chi bộ đảm bảo nghiêm túc, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã phát huy và nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của tập thể cấp ủyvà cán bộ, đảng viên. Qua phân tích, đánh giá chất lượng và bình xét thi đua kết quả đạt được của toàn Đảng bộ năm 2022 như sau:
Có 02 chi bộ  được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 22 %; 07 chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 78%. 25 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 19.2%; 101 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 77.7%; 03 đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 2,3; có 01 đảng viên được xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ đạt tỷ lệ 0.7%. Toàn Đảng bộ không có chi bộ được xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.
Trên cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng cơ sở đảng, đảng viên, đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện và tỷ lệ khen thưởng được quy định, Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho 01 tập thể (chi bộ Hệ Nội) và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022(đồng chí Trịnh Thị Ngọc và đồng chí Trần Thị Thủy – chi bộ Đào tạo và Công tác sinh viên).
Thông qua đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên, công tác thi đua, khen thưởng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần tạo động lực để mỗi chi bộ và đảng viên ra sức phấn đấu, đồng lòng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa ngày càng vững mạnh.
CYT_1822.JPG CYT_1828.JPG