HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022

Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIỜ LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG

Xem chi tiết

TIÊM VACCINE PHÒNG COVID – 19 CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH – SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA

Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KẾ HOẠCH HÈ NĂM 2021 CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ HỌC SINH SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI TẬP THỂ, CÁ NHÂN; CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2020 - 2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN NỘI DUNG CÔNG ĐIỆN SỐ 14/CĐ - UBND NGÀY 26/5/2021 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN NỘI DUNG CÔNG ĐIỆN SỐ 13/CĐ - UBND NGÀY 20/5/2021 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026

Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Xem chi tiết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA SAU 4 NGÀY NGHỈ LỄ 30/4-1/5

Xem chi tiết

* TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐEO KHẨU TRANG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI CÁN BỘ , VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG, HỌC SINH SINH VIÊN, KHÁCH ĐẾN LÀM VIỆC VÀ LIÊN HỆ CÔNG TÁC

Xem chi tiết

THƯ CHÚC TẾT TÂN SỬU 2021 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA

Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2021

Xem chi tiết

* LỊCH PHÂN CÔNG ĐI CHÚC MỪNG, ĐÓN TIẾP KHÁCH KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2020

Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIỜ LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG

Xem chi tiết

* Thực hiện chỉ thị số 22/CT - UBND ngày 3/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19

Xem chi tiết

* THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 16/CĐ- UBND NGÀY 25/7/2020 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA VÀ CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 16/CĐ- BYT, NGÀY 26/7/2020 CỦA BỘ Y TẾ

Xem chi tiết

* THỰC HIỆN NỘI DUNG CÔNG ĐIỆN SỐ 10/CĐ-UBND NGÀY 19/04/2020 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIỜ LÀM MÙA HÈ

Xem chi tiết
12