* BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC, CẬP NHẬT KIẾN THỨC 2021 - 2022

Đăng lúc: 08:49:03 02/12/2022 (GMT+7)

1. Chương trình bảo quản và tồn trữ thuốc: Chương trình Bảo quản và tồn trữ thuốc 24 tiết.pdf

2. Chương trình chăm sóc người già - người bệnh: Chương trình Chăm sóc người già - người bệnh 3 tháng (Ban hành).pdf

3. Chương trình Dinh dưỡng - Tiết chế (3 tháng): Chương trình Dinh dưỡng 3 tháng (Ban hành).pdf

4. Chương trình Dinh dưỡng (6 tháng): Chương trình Dinh dưỡng 6 tháng (Ban hành).pdf

5. Chương trình Hình ảnh (6 tháng): Chương trình Hinh ảnh 6 tháng (Ban hanh).pdf

6. Chương trình Kiểm soát Bệnh viện (3 tháng): Chương trình KSNK BV 3 tháng (Ban hành).pdf

7. Chương trình Kiểm soát nhiễm khuẩn (48 tiết): Chuong trinh KSNK Dao tao lien tuc (48 tiết).pdf

8. Chương trình Kỹ thuật nha (6 tháng): Chương trình Nha 6 tháng (Ban hanh).pdf

9. Chương trình Kỹ thuật phục hồi chức năng (3 tháng): Chương trình PHCN 3 tháng (Ban hanh).pdf

10. Chương trình Kỹ thuật phục hồi chức năng (6 tháng): Chương trình PHCN 6 tháng (Ban hanh).pdf

11. Chương trình Kỹ thuật xét nghiệm (6 tháng): Chương trình Xét nghiệm 6 tháng (Ban hanh).pdf

12. Chương trình YHCT Bộ Y tế (6 tháng): Chương trình YHCT 6 tháng (Bộ Y tế).pdf

13. Ban hành Chương trình YHCT từ Y sỹ: Ban hanh Chuong trinh YHCT tu Y sy.pdf

Tin khác