Nhân sự

Đăng lúc: 14:07:37 21/04/2020 (GMT+7)

  
 
TRƯỞNG BAN

Thạc sĩ: Lê Hà Phúc

ĐT: 0912.993.207

Email: pdtcaodangyth@gmail.com
 
PHÓ TRƯỞNG BAN

Thạc sĩ, Bác sỹ: Nguyễn Thị Kim Liên

ĐT: 0916.025.338

Email: nguyenkimlien1979@gmail.com

 
PHÓ TRƯỞNG BAN

Thạc sĩ, Bác sỹ: Nguyễn Thị Nhung

ĐT: 0946.746.202

Email: nguyennhung8425@gmail.com
 
CHUYÊN VIÊN

ĐD Chuyên khoa I: Nguyễn Văn Minh

ĐT: 0916.353.586

Email: nguyenminhtls@gmail.com
 
CHUYÊN VIÊN

ĐD Chuyên khoa I: Trần Thị Hiền

ĐT: 0838.763.868

Email: hienyth@gmail.com
 
CHUYÊN VIÊN

ĐD Chuyên khoa I: Trần Thị Thủy

ĐT: 0826.256.086

Email: thuytienlamsang@gmail.com
 
 
 
 Tin khác