KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

Đăng lúc: 07:41:03 22/08/2018 (GMT+7)

1. Kế hoạch hoạt động NCKH năm học 2018-2019 2. Thông báo nhiệm vụ khoa học năm học 2018 - 2019 3. Mẫu phiếu đăng ký thuyết minh đề tài năm học 2018 - 2019 4. Hướng dẫn viết bài báo khoa học tham gia Hội nghị KH 2018