ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ ĐÀO TẠO – CÔNG TÁC SINH VIÊN, ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA, NHIỆM KỲ 2022-2025

Xem chi tiết

CHI BỘ ĐÀO TẠO – CÔNG TÁC SINH VIÊN TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHO 10 QUẦN CHÚNG ƯU TÚ

Xem chi tiết

CHI BỘ ĐÀO TẠO – CÔNG TÁC SINH VIÊN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN THÁNG 5 NĂM 2022

Xem chi tiết

TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI THUỘC CÁC CHI BỘ Y CƠ SỞ, CHI BỘ KHOA HỌC CƠ BẢN

Xem chi tiết

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG KHÓA IX NĂM 2021

Xem chi tiết

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG CÁC CHI BỘ NĂM 2021

Xem chi tiết

CHI BỘ ĐÀO TẠO – CÔNG TÁC SINH VIÊN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Xem chi tiết

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA THAM GIA HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI

Xem chi tiết

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CHI BỘ KHOA HỌC CƠ BẢN

Xem chi tiết

CHI BỘ ĐÀO TẠO – CÔNG TÁC SINH VIÊN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Xem chi tiết

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Xem chi tiết

NGUỒN GỐC LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 -19/5/2021)

Xem chi tiết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA HƯỚNG VỀ NGÀY HỘI NON SÔNG

Xem chi tiết

ĐẠI THẮNG 30-4-1975, BẢN ANH HÙNG CA CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Xem chi tiết

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA CỤM THI ĐUA SỐ 12, NGÀNH GIÁO DỤC.

Xem chi tiết

* GIAO BAN CÔNG TÁC KHOA GIÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA.

Xem chi tiết

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN CẢU BỘ CHÍNH TRỊ; CÁC CHỈ THỊ , KẾT LUẬN BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Xem chi tiết

Hướng dẫn- Đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân: Công tác thi đua, khen thưởng Năm học 2019 - 2020

Xem chi tiết

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA

Xem chi tiết