HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG CÁC CHI BỘ NĂM 2021

Đăng lúc: 14:40:55 08/12/2021 (GMT+7)

Thực hiện Công văn số 460-CV/ĐUK ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp về việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại và khen thưởng năm 2021;  Đảng ủy trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch số 12-KH/ĐU đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, công tác thi đua, khen thưởng, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021.
Theo chủ trương trên, từ ngày 02 tháng 12 đến ngày 07 tháng 12 năm 2020, các chi bộ trong toàn Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế đã tiến hành hội nghị đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021.
Tại các hội nghị các chi bộ, đại biểu được nghe các báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021. Về cơ bản các báo cáo được chuẩn bị công phu, đầy đủ, theo đúng hướng dẫn, đánh giá thực trạng công tác lãnh chỉ đạo của các chi bộ trong một năm, đánh giá toàn diện các mặt công tác đã làm được trong năm, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng năm 2022, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể để các chi bộ phấn đấu hoàn thành trong năm.
Các chi bộ đã tiến hành kiểm điểm đánh giá, xếp loại từng đảng viên trong chi bộ. Các đảng viên đều tự giác, trung thực, nghiêm túc trong viết bản tự kiểm điểm, chỉ rõ những hạn chế của mình. Từ đó tự đề ra giải pháp phấn đấu khắc phục sửa chữa cho phù hợp với từng cá nhân. Nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, mang tính tự phê bình và phê bình cao, khách quan, dân chủ cho cấp ủy và đảng viên, giúp cho từng chi ủy viên và từng đảng viên có ý thức, biện pháp đúng để học tập, rèn luyện, tu dưỡng cho hoàn thiện mình hơn, điều đó góp phần xây dựng các chi bộ vững mạnh, toàn diện.
Các chi bộ cũng được nghe ý kiến chỉ đạo sát sao, cụ thể của Đảng ủy nhà trường. Đảng ủy Ban Giám hiệu Nhà trường đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong năm 2021: các cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ luôn vững vàng lập trường, tư tưởng, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các chi bộ đã hiện tốt công tác chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức học tập triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên như các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương. 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập và viết thu hoạch theo quy định và đạt chất lượng tốt.Trong năm, 100% đảng viên của các chi bộ phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo trong công tác, thực hiện nhiệm vụ tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác của đảng bộ, cơ quan. Các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đều có phẩm chất chính trị tốt, lối sống lành mạnh, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không có biểu hiện vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
Tuy nhiên, nhiều đảng viên trong các chi bộ cần khắc phục những hạn chế, thiếu sót như: công tác tham mưu cho Đảng ủy của các chi ủy chưa đạt hiệu quả như mong đợi; công tác kiểm tra giám sát của các chi bộ đối với các tổ đảng chưa được thường xuyên; công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ đảng viên chưa tích cực, gương mẫu; còn một bộ phận nhỏ cán bộ đảng viên đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trong năm do những nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau.
Trong năm 2021, các chi bộ cần cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Nhà trường như công tác Tuyển sinh, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tào, khám chữa bệnh, công tác kết hợp viện trường, công tác phát triển đảng viên mới...
          Việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chi bộ và đảng viên là việc làm thường niên. Đây cũng được xem như một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để đảng viên mỗi chi bộ nhận thức những thành tựu đã đạt được của đơn vị trong năm. Từ đó, khắc phục các hạn chế trong thời gian hoạt động tiếp theo. Việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chi bộ và đảng viên cũng góp phần định hướng tư tưởng và hành động đúng đắn cho tất cả đảng viên trong Đảng bộ, góp phần xây dựng đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa ngày càng vững mạnh. 
z3003075780885_ca9c1d9aa277add7bc017f6475c6a361.jpgd6dfbaec8e61453f1c70.jpgf8c7c0dff6523d0c6443.jpgz3003077779915_2554d1c731497e4eaaace6d9991b8213.jpg