* Tập thể cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ X.

Đăng lúc: 07:54:13 18/05/2020 (GMT+7)

 
Ngay từ những ngày đầu năm 2020, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng, sôi nổi, thiết thực, hiệu quả trong toàn trường nhằm tiếp tục tăng cường sự đồng thuận, tạo niềm tin, niềm tự hào trong cán bộ và học sinh, sinh viên đối với Đảng và phát huy truyền thống Đại đoàn kết để nâng cao chất lượng đào tạo. Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và  học sinh, sinh viên hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động được đẩy mạnh nhằm quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ vừa qua, hướng tới nhiệm kỳ mới 2020 -2025.
Cán bộ công chức, viên chức nhà trường chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không đi muộn, về sớm, thực hiện một cách chuẩn mực văn hóa và đạo đức công vụ; mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường đều tích cực cải tiến lề lối làm việc, tác phong, phong cách công tác và thái độ phục vụ.
Trọng tâm của các phong trào là thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa thành địa chỉ tin cậy trong việc đào tạo cán bộ y tế tỉnh Thanh Hóa nói riêng, cả nước nói chung.
Cán bộ giáo viên nhiệt tình, hăng hái tham gia phong trào thao giảng dự giờ. Đây là phong trào thường niên của Nhà trường nhưng trong bối cảnh hướng tới đại hội lần thứ X trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, phong trào thao giảng, dự giờ được hưởng ứng sôi nổi hơn. Các giờ giảng được đầu tư công phu, chất lượng và đạt kết quả cao. Đây cũng chính là cơ hội đề đồng nghiệp được học hỏi, trao đổi chuyên môn, phương pháp giảng dạy.
 DSC03111.JPG
Giờ giảng thực hành Thầy Nguyễn Quốc Hải   – Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh
DSC03136.JPG

Giờ giảng thực hành Cô Trần Mai Huyền   – Bộ môn Sản 
Học sinh, sinh viên hưởng ứng nhiệt tình, sôi nổi các buổi thao giảng dự giờ, thăm lớp, phát huy được tính tích cực, tự giác, sáng tạo của người học. Ngoài ra, sinh viên còn tích cực đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học sạch, đẹp tạo cơ sở vật chất và môi trường khang trang, phục vụ việc học tập và nghiên cứu góp phần xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện nơi công sở.
IMG_20191127_153354.jpg
Giờ học tại phòng Lap môn Giải phẫu - Cô Trương Thị Nam - bộ môn Y cơ sở
 
Các nội dung thi đua nêu trên là thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế các đơn vị trong toàn trường, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các đơn vị; phát huy tiềm năng và thế mạnh, sự sáng tạo của tập thể cán bộ, giáo viên xây dựng các đơn vị gương mẫu, tiêu biểu. Xin được chúc phong trào thi đua trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ X trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh.