TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN CẢU BỘ CHÍNH TRỊ; CÁC CHỈ THỊ , KẾT LUẬN BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Đăng lúc: 14:43:29 06/07/2020 (GMT+7)

Sáng 3/7/2020, Đảng ủy trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị; các chỉ thị, kết luận Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ
Dự Hội nghị có Th.s, Bác sỹ Mai Văn Bảy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; Th.S, BSCKII Lê Thị Hường – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy; các đồng chí là cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn trường.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Mai Văn Bảy – Bí thư Đảng ủy thông tin về kết quả hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng”; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”; Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”; Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”...
Sau khi nghe báo cáo, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến tại chỗ để xây dựng kế hoạch áp dụng, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định bảo đảm nghiêm túc và sát thực tế của đơn vị.
Quán triệt tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Bảy nhấn mạnh toàn thể đảng bộ cần thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên cần tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm; gương mẫu tiếp thu các nội dung, nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo và có kế hoạch hành động thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng một cách nghiêm túc, phù hợp với vị trí công tác của bản thân.
Sau hội nghị, đồng chí đề nghị mỗi chi bộ, phòng ban, bộ môn, đơn vị tiếp tục họp, triển khai, thống nhất ý kiến, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể phù hợp với đơn vị mình và triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất.